General Secretaries

team memberShishir Shahi
 • +91-8317865559
 • shishirshahi3@gmail.com
Shishir Shahi
team memberSwaraj Prakash
 • +91-9827258975
 • swarajmvm@gmail.com
Swaraj Prakash
Coordinators
team member

Atharva Wagle
 • +91-9820216197
 • atharva.wagle@gmail.com
Atharva Wagle
team member

Avi Singh Raghuwanshi
 • +91-8370888788
 • avisinghr2312@gmail.com
Avi Singh Raghuwanshi
team member

Eknoor Malhotra
 • +91-8283828675
 • eknoor.pearl@gmail.com
Eknoor Malhotra
team member

Madhumita Paul
 • +91-9408700634
 • paulmadhumita101@gmail.com
Madhumita Paul

Web Heads

team memberAyush Jain
 • +91-9424779766
 • ayush601jain@gmail.com
Ayush Jain
team member

Kunal Das
 • +91-7566566265
 • kunaldas1244@gmail.com
Kunal Das

Design Heads

team memberShubham Kendre
 • +91-8698983976
 • kendre.shubham100@gmail.com
Shubham Kendre
team member

Tanmay Das
 • +91-8597165874
 • tdas.jkd@gmail.com
Tanmay Das

Videography Head

team memberRaman Shaw
 • +91-6290852278
 • raman21.1997@gmail.com
Raman Shaw

Former Team Members

 • 2018

 • Gautam Arya
 • Vasanta Majety
 • Akanksha Malhotra
 • Kumar Shubham
 • Naman Agarwal
 • Shruti Joshi
 • Vaibhav Beriwal
 • Upamanyu Chatterjee
 • Md Asif Iqbal
 • Prateek Kaushal
 • Sumit Tripathi
 • Harsh Yadav
 • 2017

 • Bharat Chandra
 • Vishal Kumar Singh
 • Anmol Thakkar
 • Daksh Thakkur
 • Rohit Sonawane
 • Sreelatha Challa
 • Utkarsh Sinha
 • Yash Patil
 • Karan Pratap Singh
 • Yugam
 • Aman Kumar
 • 2016

 • Mridul Pant
 • Vaibhav Chauhan
 • Afzal Ahmed
 • Ashay Walke
 • Ashutosh Ikade
 • Harsh Kumar Sharan
 • Pallavi Das
 • Shruti Sagar
 • Punit Kumar
 • Utsav Agarwal
 • 2015

 • Pranshu Jain
 • Rohan Gupta
 • Akash Tulsani
 • Ankit Sharma
 • Ashish Verma
 • Manognya Deepthi G
 • Raja Barnwal
 • Rihen Chheda
 • Sanket
 • Siddharth Kannan
 • Soumyadeep Ghosh
 • 2014

 • Arpit Gupta
 • Manish Goyal
 • Aditi Shrivastav
 • Atal A. Agarwal
 • Chandreyee Bhaumik
 • Naman Nishesh
 • Rahul Mishra
 • Satyajit Kumar
 • 2013

 • Aditi Sharma
 • Vedang Deshpande
 • Abhinay Vyas
 • Abhishek Kanchi
 • Anuj Bothra
 • Saumaric Dangwal
 • Mridul Mittal
 • Niharika Tomar
 • Pursottam Soni
 • Subramani Bharathi
 • Suman Agarwal
 • Uday Shankar Das
 • 2012

 • Apoorv Jain
 • Utkarsh Jain
 • Akshay Kumar
 • Himanshu Shrivastava
 • Karan Kakwani
 • Nimish Goel
 • Sahil Jalan
 • Tanya Mondal
 • 2011

 • Nikunj Mall
 • Akshat Prakash
 • Aditi Kadmawala
 • Akshay Chalikwar
 • Deepika Bajaj
 • Rupinder Singh
 • Sai Sachin
 • Siddarth Mall
 • 2010

 • Drishti Guin
 • Vishnu Rajeev
 • Harshal Maniyar
 • Sumeet Mavani
 • Neeraj Daswani
 • Gautham Kokku
 • Swetha Reddy
 • Tarun Trivedi
 • 2009

 • Chirag Fialoke
 • Abhishek Narain
 • Suruchi Prakash
 • Jyotika Gupta
 • Abhijeet Khanna
 • Abhigyan Mandal
 • Digvijay Singh